W ramach FIXIT24 oferujemy pełny wachlarz usług tzw. twardego FM

Stacjonarna oraz mobilna obsługa techniczna budynków
Zapewnienie stałej obsługi konserwacyjnej pozwala na zachowanie sprawności technicznej instalacji i urządzeń. Wykonywanie przeglądów serwisowych pozwala, aby urządzenia były gotowe do pracy w każdej sytuacji, zapobiega przestojom awaryjnym oraz konieczności wykonywania kosztownych napraw. W ramach tej usługi oferujemy realizację prac konserwacyjno – serwisowych przez personel dedykowany do danego obiektu. W zależności od rodzaju, wielkości i skomplikowania nieruchomości możliwa jest obsługa mobilna lub stacjonarna, również całodobowa.
Mobilna obsługa techniczna obiektów rozproszonych (Klient sieciowy)
Oferujemy pełen wachlarz usług technicznych dla Klientów sieciowych, posiadających rozproszone placówki. Dedykowany koordynator dopilnuje aby zlecone prace zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym SLA. Jesteśmy w stanie wykonać drobne prace budowlane, tzw. złota rączka, przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych czy pomiary elektryczne.
Przeglądy wymagane Prawem Budowlanym
Ustawodawca nakłada na Właściciela / Zarządcę nieruchomości obowiązek wykonania kontroli budowlanych. W zależności od powierzchni zabudowy nieruchomości taką kontrolę należy wykonać jeden lub dwa razy w ciągu roku (do 31 maja i 30 listopada). Gwarantujemy naszym Klientom wykonanie kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowany przez nas protokół realnie określa stan obiektu, fotografie przedstawiają usterki, wraz z określeniem priorytetów wykonania prac. Oferujemy również wykonanie innych kontroli wymaganych Prawem Budowlanym, m. in. przeglądy kominiarskie, urządzeń służących ochronie środowiska.
Przeglądy instalacji i urządzeń ppoż.
Instalacje i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej wymagają szczególnej opieki serwisowej. Zakres prac określony jest w polskich przepisach, normach branżowych oraz dokumentacji techniczno – ruchowej. Wykonywanie przeglądów niezgodnie z wymogami prawa lub producenta może wiązać się z utratą gwarancji a nawet zagrożeniem życia lub zdrowia użytkowników obiektu. W ramach FIXIT24 proponujemy wykonanie przeglądów: - Systemów Sygnalizacji Pożarowej; - systemów Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego; - Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG wodnych) wraz z pompownią; - systemów oddymiania elektrycznego i pneumatycznego; - hydrantów oraz podręcznego sprzętu gaśniczego; - innych Realizowane przez nas przeglądy wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną. Przygotowane protokoły z przeglądów spełniają wszystkie wymogi prawa oraz zalecenia towarzystw ubezpieczeniowych.
Przeglądy klimatyzacji
Urządzenia klimatyzacyjne powinny być poddawane regularnej konserwacji, polegającej na wykonaniu, co najmniej dwukrotnie w ciągu roku przeglądu serwisowego. Powierzenie opieki nad klimatyzacją serwisowi FIXIT24 daje Państwu gwarancję wykonania prac przez uprawniony serwis, zgodnie ze sztuką, w ustalonym terminie. Jeżeli jest taka potrzeba dokonujemy wpisu do bazy CRO.
Prace inwestycyjne i remontowe w zakresie prac ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i instalacji przeciwpożarowych
Prace inwestycyjne i remontowe w zakresie prac ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i instalacji przeciwpożarowych.