Wpisz tutaj treść swojego zapytania

  Administratorem Twoich danych jest Fixit Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-736), przy ul. Ząbkowskiej 31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st,. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691162, NIP: 9512442757, REGON: 367931458

   

  Fixit Polska Sp. z o.o.

  ul. Ząbkowska 31
  03-736 Warszawa

  ul. Adama Asnyka 6
  05-270 Marki